Wat is Mister Jobs Total Talent Management?

In de huidige flexibiliserende arbeidsmarkt is het belangrijk om professionals in de markt aan jouw organisatie te binden, ongeacht de contractvorm die daaraan ten grondslag ligt. Mister Jobs Total Talent Management is de oplossing die onze opdrachtgever ontzorgt. Dit resulteert in het binden van het juiste talent op de juiste plek, maar ook in grote besparingen op de inhuur van vaste en tijdelijke professionals. Total Talent Management is een van de belangrijkste HR trends op gebied van personeelsoplossingen in de branche.

Mister Jobs maatwerk

Bij veel organisaties richten de recruitment inspanningen zich met name op vaste posities, terwijl de talentpool in Nederland steeds meer ZZP’ers kent. Deze worden dan vaak via inkoop of rechtstreeks door de business ingehuurd, met als gevolg een waaier aan leveranciers, torenhoge kosten voor de inhuur van flexibel personeel, geen inzicht in het inhuurproces, weinig controle en kennis over de risico’s van het inhuurproces en een complete scheiding tussen de processen voor vaste en voor tijdelijke werknemers.

Vaste en tijdelijke professionals samen in één

De Total Talent Management oplossing van Mister Jobs brengt de inhuur van alle vaste en tijdelijke professionals samen in één geïntegreerde recruitment aanpak. Het doel is dat het juiste talent op de juiste plek zit, ongeacht de contractvorm, en inzicht in alle risico’s en uitdagingen.

Bij Mister Jobs is RPO opgenomen in de Total Talent Management oplossing Door alle inhuur, voor zowel vaste als tijdelijke posities, samen te brengen in een TTM oplossing, kan het inhuurproces kwalitatief worden verbeterd terwijl er tegelijk kostenbesparingen worden bereikt.

De uitdagingen variëren afhankelijk van de ‘Total Talent Maturity’ van een organisatie, maar vaak zijn uitdagingen de verschillende silo’s, beperkte communicatie tussen de HR- en Procurement-functies, gebrek aan zinvolle gegevens en moeilijkheden bij het bouwen van een effectieve businesscase.

Een dringende behoefte om tekorten aan talent aan te pakken si eigenlijk altijd de katalysator voor het werken met Mister Jobs TTM.

Kwalitatieve verbetering van het inhuurproces

Het gebruiken van een Total Talent Management aanpak betekent de inrichting van één centraal recruitment loket welke de gehele arbeidsmarkt integraal benadert, zowel voor vaste als voor tijdelijke posities. Er kunnen slimme constructies worden bedacht voor schaarse doelgroepen, zoals het snel starten met een tijdelijke inzet die later wordt vervangen door een vaste inzet.

Tarieven Mister Jobs

Ook garanderen we dat alle risico’s rondom het inhuurproces onder controle worden gebracht. En niet onbelangrijk: we hanteren voor tijdelijke inhuur dezelfde selectiecriteria als voor vast personeel zodat ook tijdelijk personeel voldoet over alle gewenste competenties.

Zo blijven we denken aan de lange termijn doelstellingen van jouw organisatie. Behalve een fijner proces voor jou als opdrachtgever, ervaren kandidaten het inhuurproces bij een TTM-oplossing als professioneler. Door een integrale benadering voor vast en flex op thema’s als sourcing, selectie, onboarding en appraisal, wordt de zogeheten “Candidate Experience” naar een hoger niveau getild.

Lagere kosten van het inhuurproces

Kostenbesparingen vloeien snel voort uit een slimmere inrichting van de inhuurprocessen. Naast het feit dat we bij Mister Jobs kostenbesparingen realiseren door de werving van vaste medewerkers, besparen we ook op het inhuurproces voor tijdelijk personeel. Dit doen we door alle inhuur van zelfstandig professionals samen te brengen, zodat je niet langer hoeft te werken met een eindeloze lijst van losse leveranciers.

Door het aanbrengen van transparantie in de gehele inhuurketen bereiken we zowel kostenbesparingen als inzicht middels heldere rapportages en weet je altijd op voorhand wat de tarieven zijn voor inhuur per competentiegroep. Kortom, door een grotere sourcing-inspanning op zowel vast als flex, verzorgt ons TTM-team voor snelle en substantiële kostenbesparingen. Met als bijkomend effect een toename van naamsbekendheid bij de doelgroep.

Een HR totaalaanpak

Natuurlijk gaat het bij onze Total Talent Management aanpak om meer dan het oplossen van het (vaste en tijdelijke) personeelsvraagstuk. De gehele HR-cyclus van werving, ontwikkeling, beoordeling en beloning, doorstroom en uitstroom, voor zowel vast en flexibel personeel, wordt integraal ingericht. Hierbij komen ook thema’s bij kijken zoals jobmarketing, recruitment data, employer branding en andere HR-gerelateerde zaken.

Mister Jobs TTM is altijd maatwerk op basis van wat jouw organisatie nodig heeft in een TTM strategie.

Mister Jobs Total Talent Management